A Creatable reality

A Creatable reality

De virtuele en de fysieke wereld raken volledig met elkaar verweven. Door de media zijn we altijd op de hoogte van wat er elders gebeurt. Tegelijkertijd weten we verhoudingsgewijs maar weinig uit eigen ervaring. Media bepalen hoe wij de werkelijkheid waarnemen. Maar in hoeverre kunnen we eigenlijk spreken van de werkelijkheid?
In mijn werk laat ik zien dat de werkelijkheid naar believen kan worden gepresenteerd door op beelden in te zoomen, beelden toe te voegen, weg te laten of anders te belichten. Om te denken te geven over de werkelijkheid die de kijker zelf waarneemt..

EN

The intertwined virtual and physical world. Due to the constantly present media we’re always aware of what happens elsewhere in the world. At the same time, we don’t know that much by our own experience. Media defines how we see reality. However, can we really even speak of reality in this context? My work shows that reality is creatable through different ways of presentation, like adding or substracting images or light from a scene.